มุมอบอุ่น ทิม พิธา โพสต์รูปกับลูก น้องพิพิม ผู้เป็นพลังใจ my power bank