ปาล์มมี่ เห็นภาพข่าวเสียใจมาก ขอช่วยเรื่อยๆ ให้กำลังใจคนไม่อยากอยู่